telefon
Mateřská škola
+420 491 483 137
telefon
Odhlašování obědů
(SMS do 6:30 hod.)
+420 777 544 238
e-mail
E-mail
msvelkydrevic@seznam.cz
účet
Číslo účtu:
78-8858110207/0100
Všechny kontakty »

Ředitelství Mateřské školy a Základní školy Hronov – Velký Dřevíč vyhlašuje

ZÁPIS
do Mateřské školy Velký Dřevíč
na školní rok 2023/24

Zápis se koná ve čtvrtek 11. 5. 2022 od 10.00 do 14.00 hod. v budově MŠ.

Žádost o přijetí

Údaje a doklady stanovené pro přijetí dítěte do mateřské školy:

- rodný list dítěte
- průkaz totožnosti zákonného zástupce, popř. doklad o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím řízení v případě osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči
- doporučení školského poradenského zařízení v případě dítěte se zdravotním postižením


Děti budou přijímány podle kritérií vydaných ředitelkou školy.

Ředitelka Mateřské školy a Základní školy Hronov – Velký Dřevíč stanoví podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) následující kriteria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

  1. Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné
    (zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon) - §34a odst. 2 a § 179 ods. 2)
  2. Děti s místem trvalého pobytu v obci Velký Dřevíč, Rokytník a Žabokrky
    (zákon č. 128/200 Sb., o obcích - §2 odst. 2 a § 35 odst. 2)
  3. Děti, podle věku od nejstarších po nejmladší
    (zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon) - §4, §5, §33)
  4. Děti s trvalým pobytem v jiných obcích podle věku od nejstaršího po nejmladší

Další informace v Mateřské škole, na e-mailu msvelkydrevic@seznam.cz nebo na tel. č. 491 483 137.