telefon
Mateřská škola
+420 491 483 137
telefon
Odhlašování obědů
(SMS do 6:30 hod.)
+420 777 544 238
e-mail
E-mail
msvelkydrevic@seznam.cz
účet
Číslo účtu:
78-8858110207/0100
Všechny kontakty »

Běžný den ve školce

Provozní doba mateřské školy je od 6:30 do 16:00 hod.
Ranní scházení dětí probíhá ve třídě Berušek. V 8 hod. se děti rozdělí do dvou tříd.

Náš rozvrh

6.30 – 8.15 scházení dětí, ranní spontánní hry a činnosti, individuální hry, konstruktivní hry, individuální rozhovory s dětmi, úklid hraček
8.15 – 8.30 ranní svačina – pomazánky, ovoce, zelenina
ranní rituál – vítání dětí "Dobrý den"
8.30 - 9.30 kolektivní činnosti, didakticky cílené činnosti, jazykové, hudební, smyslové hry, výtvarné a pracovní činnosti, dramatizace
9.30 – 11.15 pobyt venku
11.15 – 12.15 hygiena, oběd
12.15 – 13.45 odpočinek, poslech pohádek, relaxační hudba, klidové činnosti nespících dětí, specifické vzdělávací aktivity starších dětí
13.45 – 14.15 hygiena, svačina
14.15 – 16.00 odpolední zájmové činnosti dětí, pokračování didakticky zacílených činností (dle zájmu dětí), volné hry

Co děláme přes den

Volná hra a spontánní činnosti

Poskytuje všem dětem dostatek prostoru pro volnou hru a spontánní výběrové činnosti v době od příchodu dětí do MŠ po dopolední svačinu, v průběhu pobytu venku a při odpoledních činnostech ve třídě nebo při pěkném počasí na školní zahradě.

Řízené činnosti

Těmto činnostem je věnována většinou doba od dopolední svačiny do pobytu venku, ale řízená společná činnost nebo hra může spontánně vzniknout nebo být navozena učitelkou kdykoliv v průběhu dne. Řízená činnost je plánována učitelkou, má stanovený cíl a prostředky a vychází z potřeb a zájmů dětí.

Tělovýchovné chvilky

Jsou zařazovány kdykoliv v průběhu dne, nejčastěji před svačinou a při pobytu venku, jejich cílem je navození rušných aktivit, procvičení dechového a pohybového aparátu, podpora zdravého růstu.

Hygiena a sebeobsluha

Hygienické potřeby provádějí děti samostatně podle vlastní potřeby a požadavku intimity. Potřebují-li pomoc, je jim poskytnuta ze strany učitelky. Při oblékání a svlékání, úklidu hraček apod. jsou děti vedeny k samostatnosti, vzájemné ohleduplnosti a pomoci.

Pobyt venku

Může probíhat na zahradě nebo formou vycházky do prostředí, ve kterém se mohou děti volně pohybovat. Pobyt venku poskytuje dětem poznatky o okolí a především je prostorem k dostatečnému pohybovému vyžití a volné hře.

Odpočinek a spánek

V době poledního klidu děti odpočívají na lehátkách, starší děti si mohou odpočinout pouze chvilku dle vlastní potřeby a potom se věnovat klidovým činnostem charakteru společenských her, vyplňování grafomotorických listů, kreslení, modelování atd. Tato doba je kromě odpočinku věnována čtení pohádek, příběhů a poezie, poslechu hudby apod.

Individuální práce

Je prováděna s dětmi s odkladem školní docházky a logopedickými vadami. Spolupracujeme aktivně s rodiči a speciálními logopedickými centry.